• YANGIN TATBİKATI
  • İş Güvenliği
  • iş güvenliği ve sağlığı
  • ÖNCE GÜVEN
  • Ege Güven OSGB'ye hoşgeldiniz.

 

Hemşire Çalışma Süresi Hesaplama

İşyeri Hekimi süre hesaplaması; 20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik"in "Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri" adlı 12. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika.

Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 9 dakika,
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika
hemşire bulundurmak zorundadır.

Şirketimin Tehlike Sınıfını Nasıl Öğrenirim?

Şirketlerin tehlike sınıfları; 26 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre belirlenir.

Şirketinizin tehlike sınıfını öğrenmek için İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi'ne bakabilirsiniz.